Spisak Firmi

Prikaz 5 od 351 firmi
 • 2019

  AKADEMIA SHENDETIT PUBLIK

  RRUGA TRE VELLEZERIT KONDI, NR. 6/1, TIRANË
  0672052913
  Logo
 • 2019

  AKULL

  FSHATI QAFE-MALI, LAGJJA VASIAJ, NUMER PASURIE 2541, ZONA KADASTRALE 3074, NJESIA ADMINISTRATIVE QAFE-MALI, BASHKIA FUSHE ARREZ, QAFË MALI
  0684021863
  Logo
 • 2019

  ALBANIAN DELIVERY EXPRESS

  NR PASURIE 440/297, ZONA KADASTRALE NR. 2679, VOL. 30 DHE FAQE 5, SIPERFAQJA TOTALE ESHTE TRUALL ME SIPERFAQE 317M2 DHE NDERTESE NJE KAT SHERBIMI SIP. 175.3M2, KASHAR
  0696475003
  Logo
 • 2019

  ALBANIAN FACILITY MANAGEMENT

  RR. KAVAJES, GODINA 1, HYRJA 1, APARTAMENTI 1, TIRANË
  0698191922
  Logo
 • 2019

  ALBA-TECH

  NJËSIA BASHKIAKE NR.2, RRUGA E ELBASANIT, ZONA KADASTRALE 8160, NR.PASURIE 5/595-N1, VOL.35, FAQE 214, TIRANË
  0697610559
  Logo

Šta je sertifikat poslovne izvrsnosti?

KOJE SVE KORISTI MOŽE NOSILAC SERTIFIKATA IMATI?

POGLEDAJ VIDEO