Sertifikat poslovne izvrsnosti

Solvent Rating doo Podgorica sa ovim sertifikatom potvrđuje, da je kompanija, u čijem je vlasništvu ova stranica ispunila uslove za izdavanje sertifikata poslovne izvrsnosti od strane bonitetne kuće Solvent Rating doo Podgorica.

MIL-MIRO

NIKOLE ĐURKOVIĆA 30A

Podgorica

Logo
icon

Sertifikat

Datum izdavanja: 01.04.2024
Validnost setifikata: VALIDAN
icon

Podaci o kompaniji

Datum osnivanja: 27.01.2021
Odgovorna osoba: Milan Lazarević
Br. telefona: 068073968
E-mail: milanlazarevic0206@gmail.com
Poreski br.: 03342956
Šifra djelatnosti: Nespecijalizovana trgovina na veliko