Sertifikat poslovne izvrsnosti

Solvent Rating doo Podgorica sa ovim sertifikatom potvrđuje, da je kompanija, u čijem je vlasništvu ova stranica ispunila uslove za izdavanje sertifikata poslovne izvrsnosti od strane bonitetne kuće Solvent Rating doo Podgorica.

HEALTH & BEAUTY CENTER PRELEVIĆ

PODGRAD BB

Bar

Logo
icon

Sertifikat

Datum izdavanja: 09.04.2021
Validnost setifikata: VALIDAN
icon

Podaci o kompaniji

Datum osnivanja: 19.05.2020
Odgovorna osoba: Bojana Prelević
Br. telefona: 068332571
E-mail: bojana261287@gmail.com
Poreski br.: 03309398
Šifra djelatnosti: Ostala zdravstvena zaštita