Sertifikat poslovne izvrsnosti

Solvent Rating doo Podgorica sa ovim sertifikatom potvrđuje, da je kompanija, u čijem je vlasništvu ova stranica ispunila uslove za izdavanje sertifikata poslovne izvrsnosti od strane bonitetne kuće Solvent Rating doo Podgorica.

KRAMAR

IV JULA BB

Podgorica

Logo
icon

Sertifikat

Datum izdavanja: 07.04.2020
Validnost setifikata: 07.04.2021
icon

Podaci o kompaniji

Datum osnivanja: 04.12.2018
Odgovorna osoba: Novak Kilibarda
Br. telefona: 068888488
E-mail: kramar.podgorica@gmail.com
Poreski br.: 03231321
Šifra djelatnosti: 4511 - Trgovina automobilima i lakim motornim vozilima