Sertifikat poslovne izvrsnosti

Solvent Rating doo Podgorica sa ovim sertifikatom potvrđuje, da je kompanija, u čijem je vlasništvu ova stranica ispunila uslove za izdavanje sertifikata poslovne izvrsnosti od strane bonitetne kuće Solvent Rating doo Podgorica.

NOVOPAK

18.ULICA 3

Budva

www.novopak.me/

Logo
icon

Sertifikat

Datum izdavanja: 01.01.2020
Validnost setifikata: VALIDAN
icon

Podaci o kompaniji

Datum osnivanja: 25.04.2018
Odgovorna osoba: Milena Đurović
Br. telefona: 068055900
E-mail: novopak.cg@gmail.com
Poreski br.: 03188019
Šifra djelatnosti: Nespecijalizovana trgovina na veliko