Sertifikat poslovne izvrsnosti

Solvent Rating doo Podgorica sa ovim sertifikatom potvrđuje, da je kompanija, u čijem je vlasništvu ova stranica ispunila uslove za izdavanje sertifikata poslovne izvrsnosti od strane bonitetne kuće Solvent Rating doo Podgorica.

WIN GRADNJA

PODKOŠLJUN BB

Budva

Logo
icon

Sertifikat

Datum izdavanja: 30.06.2020
Validnost setifikata: VALIDAN
icon

Podaci o kompaniji

Datum osnivanja: 01.11.2017
Odgovorna osoba: Nikola Purović
Br. telefona: (069)362-632
E-mail: wing.prodaja@gmail.com
Poreski br.: 03160939
Šifra djelatnosti: Trgovina na veliko drvetom, građevinskim materijalom i sanitarnom opremom