Sertifikat poslovne izvrsnosti

Solvent Rating doo Podgorica sa ovim sertifikatom potvrđuje, da je kompanija, u čijem je vlasništvu ova stranica ispunila uslove za izdavanje sertifikata poslovne izvrsnosti od strane bonitetne kuće Solvent Rating doo Podgorica.

M5 COMPANY

PAŽIĆI BB

Danilovgrad

www.m5company.me

Logo
icon

Sertifikat

Datum izdavanja: 01.12.2020
Validnost setifikata: VALIDAN
icon

Podaci o kompaniji

Datum osnivanja: 31.08.2017
Odgovorna osoba: Milutin Sekulić
Br. telefona: 068636200
E-mail: m5companydg@gmail.com
Poreski br.: 03152499
Šifra djelatnosti: Ponovna upotreba razvrstanih materijala