Sertifikat poslovne izvrsnosti

Solvent Rating doo Podgorica sa ovim sertifikatom potvrđuje, da je kompanija, u čijem je vlasništvu ova stranica ispunila uslove za izdavanje sertifikata poslovne izvrsnosti od strane bonitetne kuće Solvent Rating doo Podgorica.

M5 COMPANY

PAŽIĆI BB

Danilovgrad

Logo
icon

Sertifikat

Datum izdavanja: 22.02.2022
Validnost setifikata: 22.02.2023
icon

Podaci o kompaniji

Datum osnivanja: 31.08.2017
Odgovorna osoba: Milutin Sekulić
Br. telefona: 068636200
E-mail: m5companydg@gmail.com
Poreski br.: 03152499
Šifra djelatnosti: 4677 - Trgovina na veliko otpacima i ostacima