Sertifikat poslovne izvrsnosti

Solvent Rating doo Podgorica sa ovim sertifikatom potvrđuje, da je kompanija, u čijem je vlasništvu ova stranica ispunila uslove za izdavanje sertifikata poslovne izvrsnosti od strane bonitetne kuće Solvent Rating doo Podgorica.

BLUE COAST TRAVEL

JADRANSKI PUT BB

Budva

Logo
icon

Sertifikat

Datum izdavanja: 16.04.2019
Validnost setifikata: VALIDAN
icon

Podaci o kompaniji

Datum osnivanja: 08.05.2017
Odgovorna osoba: Maja Vučićević
Br. telefona: (069)848-028
E-mail: info@bluecoast.me
Poreski br.: 03134474
Šifra djelatnosti: Ostale usluge rezervacije i delatnosti povezane s njima