Sertifikat poslovne izvrsnosti

Solvent Rating doo Podgorica sa ovim sertifikatom potvrđuje, da je kompanija, u čijem je vlasništvu ova stranica ispunila uslove za izdavanje sertifikata poslovne izvrsnosti od strane bonitetne kuće Solvent Rating doo Podgorica.

DM KRISTAL

VASA RAIČKOVIĆA 29

Podgorica

Logo
icon

Sertifikat

Datum izdavanja: 07.02.2017
Validnost setifikata: VALIDAN
icon

Podaci o kompaniji

Datum osnivanja: 04.03.2015
Odgovorna osoba: Dragana Đurašković
Br. telefona: (069)532-085
E-mail: draganadjuraskovic94@gmail.com
Poreski br.: 03035034
Šifra djelatnosti: Proizvodnja i obrada ostalog stakla, uključujući tehničke staklene proizvode