Sertifikat poslovne izvrsnosti

Solvent Rating doo Podgorica sa ovim sertifikatom potvrđuje, da je kompanija, u čijem je vlasništvu ova stranica ispunila uslove za izdavanje sertifikata poslovne izvrsnosti od strane bonitetne kuće Solvent Rating doo Podgorica.

Logo

DM KRISTAL

VASA RAIČKOVIĆA 29

Podgorica

icon

Sertifikat

Datum izdavanja: 18.03.2019
Validnost setifikata: 18.03.2020
icon

Podaci o kompaniji

Datum osnivanja: 04.03.2015
Odgovorna osoba:
Br. telefona: (069)532-085
E-mail: draganadjuraskovic94@gmail.com
Poreski br.: 03035034
Šifra djelatnosti: 2319 - Proizvodnja i obrada ostalog stakla, uključujući tehničke staklene proizvode