Sertifikat poslovne izvrsnosti

Solvent Rating doo Podgorica sa ovim sertifikatom potvrđuje, da je kompanija, u čijem je vlasništvu ova stranica ispunila uslove za izdavanje sertifikata poslovne izvrsnosti od strane bonitetne kuće Solvent Rating doo Podgorica.

NOVI MELAMIN

4.JUL 43

Podgorica

Logo
icon

Sertifikat

Datum izdavanja: 14.05.2021
Validnost setifikata: 14.05.2022
icon

Podaci o kompaniji

Datum osnivanja: 31.05.2013
Odgovorna osoba: Mladen Popović
Br. telefona: (069)064-608
E-mail: novimelamin@gmail.com
Poreski br.: 02934434
Šifra djelatnosti: 1610 - Rezanje i obrada drveta