Sertifikat poslovne izvrsnosti

Solvent Rating doo Podgorica sa ovim sertifikatom potvrđuje, da je kompanija, u čijem je vlasništvu ova stranica ispunila uslove za izdavanje sertifikata poslovne izvrsnosti od strane bonitetne kuće Solvent Rating doo Podgorica.

COPY CENTER

SITNIČKA 23

Podgorica

Logo
icon

Sertifikat

Datum izdavanja: 03.06.2020
Validnost setifikata: 19.06.2021
icon

Podaci o kompaniji

Datum osnivanja: 06.03.2013
Odgovorna osoba: Predrag Mijović
Br. telefona: (020)220-537
E-mail: office@copy-center.me
Poreski br.: 02918536
Šifra djelatnosti: 8219 - Fotokopiranje, pripremanje dokumenata i druga specijalizovana kancelarijska podrška