Sertifikat poslovne izvrsnosti

Solvent Rating doo Podgorica sa ovim sertifikatom potvrđuje, da je kompanija, u čijem je vlasništvu ova stranica ispunila uslove za izdavanje sertifikata poslovne izvrsnosti od strane bonitetne kuće Solvent Rating doo Podgorica.

INSTITUT ZA NAUČNA ISTRAŽIVANJA I RAZVOJ

BULEVAR SKENDERBEG BB

Ulcinj

Logo
icon

Sertifikat

Datum izdavanja: 04.03.2021
Validnost setifikata: 04.03.2022
icon

Podaci o kompaniji

Datum osnivanja: 10.01.2013
Odgovorna osoba: Elez Osmanović
Br. telefona: 069265707
E-mail: instituti@outlook.com
Poreski br.: 02910977
Šifra djelatnosti: 7220 - Istraživanje i razvoj u društvenim i humanističkim naukama