Sertifikat poslovne izvrsnosti

Solvent Rating doo Podgorica sa ovim sertifikatom potvrđuje, da je kompanija, u čijem je vlasništvu ova stranica ispunila uslove za izdavanje sertifikata poslovne izvrsnosti od strane bonitetne kuće Solvent Rating doo Podgorica.

DIGITAL DAB D.O.O. PODGORICA

DALMATINSKA BB

Podgorica

Logo
icon

Sertifikat

Datum izdavanja: 14.10.2019
Validnost setifikata: 14.10.2020
icon

Podaci o kompaniji

Datum osnivanja: 03.06.2010
Odgovorna osoba: Dragi Vujačić
Br. telefona: (020)220-382
E-mail: office@digitaldab.me
Poreski br.: 02790092
Šifra djelatnosti: 5912 - Delatnosti koje slede nakon faze snimanja u proizvodnji kinematografskih dela i televizijskog programa