Sertifikat poslovne izvrsnosti

Solvent Rating doo Podgorica sa ovim sertifikatom potvrđuje, da je kompanija, u čijem je vlasništvu ova stranica ispunila uslove za izdavanje sertifikata poslovne izvrsnosti od strane bonitetne kuće Solvent Rating doo Podgorica.

Logo

WINNERS & CO

ZMAJ JOVINA 56

Podgorica

icon

Sertifikat

Datum izdavanja: 19.12.2018
Validnost setifikata: 19.12.2019
icon

Podaci o kompaniji

Datum osnivanja: 13.05.2010
Odgovorna osoba: Igor Nilević
Br. telefona: (068)672-672
E-mail: winners-co@t-com.me
Poreski br.: 02787547
Šifra djelatnosti: 5229 - Ostale prateće delatnosti u saobraćaju