Sertifikat poslovne izvrsnosti

Solvent Rating doo Podgorica sa ovim sertifikatom potvrđuje, da je kompanija, u čijem je vlasništvu ova stranica ispunila uslove za izdavanje sertifikata poslovne izvrsnosti od strane bonitetne kuće Solvent Rating doo Podgorica.

Logo

WINNERS CO

ZMAJ JOVINA 56

Podgorica

icon

Sertifikat

Datum izdavanja: 19.12.2018
Validnost setifikata: 19.12.2019
icon

Podaci o kompaniji

Datum osnivanja: 13.05.2010
Odgovorna osoba: Igor Nilević
Br. telefona: (068)672-672
E-mail: winners-co@t-com.me
Poreski br.: 02787547
Šifra djelatnosti: 5229 - Ostale prateće delatnosti u saobraćaju