Sertifikat poslovne izvrsnosti

Solvent Rating doo Podgorica sa ovim sertifikatom potvrđuje, da je kompanija, u čijem je vlasništvu ova stranica ispunila uslove za izdavanje sertifikata poslovne izvrsnosti od strane bonitetne kuće Solvent Rating doo Podgorica.

NOVI DOM-SIMPO

BERANSELO BB

Berane

Logo
icon

Sertifikat

Datum izdavanja: 27.12.2019
Validnost setifikata: 27.12.2020
icon

Podaci o kompaniji

Datum osnivanja: 24.02.2010
Odgovorna osoba: Marko Premović
Br. telefona: (051)230-459
E-mail: novidomsimpoba@gmail.com
Poreski br.: 02779889
Šifra djelatnosti: 4759 - Trgovina na malo nameštajem, opremom za osvetljenje i ostalim predmetima za domaćinstvo u specijalizovanim prodavnicama