Sertifikat poslovne izvrsnosti

Solvent Rating doo Podgorica sa ovim sertifikatom potvrđuje, da je kompanija, u čijem je vlasništvu ova stranica ispunila uslove za izdavanje sertifikata poslovne izvrsnosti od strane bonitetne kuće Solvent Rating doo Podgorica.

Logo

JADRAN LINE

HUMCI 48

Cetinje

icon

Sertifikat

Datum izdavanja: 08.02.2019
Validnost setifikata: 08.02.2020
icon

Podaci o kompaniji

Datum osnivanja: 01.02.2010
Odgovorna osoba: Slobodan Krivokapić
Br. telefona: (041)238-200
E-mail: jadranline.ct@gmail.com
Poreski br.: 02777185
Šifra djelatnosti: 4931 - Gradski i prigradski kopneni prevoz putnika
icon

Opis kompanije

prevoz putnika u drumskom saobraćaju