Sertifikat poslovne izvrsnosti

Solvent Rating doo Podgorica sa ovim sertifikatom potvrđuje, da je kompanija, u čijem je vlasništvu ova stranica ispunila uslove za izdavanje sertifikata poslovne izvrsnosti od strane bonitetne kuće Solvent Rating doo Podgorica.

BALKAN T & M

DALMATINSKA 34

Podgorica

Logo
icon

Sertifikat

Datum izdavanja: 28.06.2018
Validnost setifikata: VALIDAN
icon

Podaci o kompaniji

Datum osnivanja: 21.09.2009
Odgovorna osoba: Ana Radenović
Br. telefona: (020)262-360
E-mail: anabalkantim@gmail.com
Poreski br.: 02765845
Šifra djelatnosti: Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom u specijalizovanim prodavnicama