Sertifikat poslovne izvrsnosti

Solvent Rating doo Podgorica sa ovim sertifikatom potvrđuje, da je kompanija, u čijem je vlasništvu ova stranica ispunila uslove za izdavanje sertifikata poslovne izvrsnosti od strane bonitetne kuće Solvent Rating doo Podgorica.

ZAN

VELIKA PLAŽA BB

Ulcinj

Logo
icon

Sertifikat

Datum izdavanja: 04.05.2021
Validnost setifikata: 04.05.2022
icon

Podaci o kompaniji

Datum osnivanja: 15.04.2008
Odgovorna osoba: Anto Curanović
Br. telefona: (069)-013026
E-mail: zanvillas@hotmail.com
Poreski br.: 02710773
Šifra djelatnosti: 5510 - Hoteli i sličan smeštaj