Sertifikat poslovne izvrsnosti

Solvent Rating doo Podgorica sa ovim sertifikatom potvrđuje, da je kompanija, u čijem je vlasništvu ova stranica ispunila uslove za izdavanje sertifikata poslovne izvrsnosti od strane bonitetne kuće Solvent Rating doo Podgorica.

MIRO&SONS

STARI GRAD 420

Kotor

Logo
icon

Sertifikat

Datum izdavanja: 21.10.2019
Validnost setifikata: 21.10.2020
icon

Podaci o kompaniji

Datum osnivanja: 06.07.2006
Odgovorna osoba: Miro Đukanović
Br. telefona: (032)322-062
E-mail: info@miroandsons.com
Poreski br.: 02464861
Šifra djelatnosti: 7912 - Delatnost tur-operatora