Sertifikat poslovne izvrsnosti

Solvent Rating doo Podgorica sa ovim sertifikatom potvrđuje, da je kompanija, u čijem je vlasništvu ova stranica ispunila uslove za izdavanje sertifikata poslovne izvrsnosti od strane bonitetne kuće Solvent Rating doo Podgorica.

SEF-TRANS

UL KARAVANSKI PUT 18

Rožaje

Logo
icon

Sertifikat

Datum izdavanja: 30.12.2019
Validnost setifikata: 30.12.2020
icon

Podaci o kompaniji

Datum osnivanja: 08.05.2006
Odgovorna osoba: Ernad Šutković
Br. telefona: (051)-271829
E-mail: seftrans@hotmail.com
Poreski br.: 02462184
Šifra djelatnosti: 4941 - Drumski prevoz tereta