Sertifikat poslovne izvrsnosti

Solvent Rating doo Podgorica sa ovim sertifikatom potvrđuje, da je kompanija, u čijem je vlasništvu ova stranica ispunila uslove za izdavanje sertifikata poslovne izvrsnosti od strane bonitetne kuće Solvent Rating doo Podgorica.

BECOVIC MENAGEMENT GROUP

MUJO ULGINAKU B.B.

Ulcinj

Logo
icon

Sertifikat

Datum izdavanja: 30.06.2020
Validnost setifikata: VALIDAN
icon

Podaci o kompaniji

Datum osnivanja: 15.09.2005
Odgovorna osoba: Isa Bećović
Br. telefona: (030)403-124
E-mail: hotelmediteranulcinj@gmail.com
Poreski br.: 02440059
Šifra djelatnosti: Hoteli i sličan smeštaj