Sertifikat poslovne izvrsnosti

Solvent Rating doo Podgorica sa ovim sertifikatom potvrđuje, da je kompanija, u čijem je vlasništvu ova stranica ispunila uslove za izdavanje sertifikata poslovne izvrsnosti od strane bonitetne kuće Solvent Rating doo Podgorica.

STEAM-TRADE

UL BARSKA 2

Podgorica

Logo
icon

Sertifikat

Datum izdavanja: 26.12.2019
Validnost setifikata: 26.12.2020
icon

Podaci o kompaniji

Datum osnivanja: 20.02.2004
Odgovorna osoba: Davor Đurović
Br. telefona: (067)633-255
E-mail: steamtrade.pg@gmail.com
Poreski br.: 02399075
Šifra djelatnosti: 4532 - Trgovina na malo delovima i opremom za motorna vozila