Sertifikat poslovne izvrsnosti

Solvent Rating doo Podgorica sa ovim sertifikatom potvrđuje, da je kompanija, u čijem je vlasništvu ova stranica ispunila uslove za izdavanje sertifikata poslovne izvrsnosti od strane bonitetne kuće Solvent Rating doo Podgorica.

IN VITRO

BULEVAR IVANA CRNOJEVIĆA 58

Podgorica

Logo
icon

Sertifikat

Datum izdavanja: 16.08.2018
Validnost setifikata: VALIDAN
icon

Podaci o kompaniji

Datum osnivanja: 17.03.2003
Odgovorna osoba: Marko Božović
Br. telefona: (020)231-822
E-mail: invitrocg@t-com.me
Poreski br.: 02373831
Šifra djelatnosti: Ostala zdravstvena zaštita