Sertifikat poslovne izvrsnosti

Solvent Rating doo Podgorica sa ovim sertifikatom potvrđuje, da je kompanija, u čijem je vlasništvu ova stranica ispunila uslove za izdavanje sertifikata poslovne izvrsnosti od strane bonitetne kuće Solvent Rating doo Podgorica.

BOBUS

GOLUBOVCI BB

Podgorica

Logo
icon

Sertifikat

Datum izdavanja: 09.12.2019
Validnost setifikata: 09.12.2020
icon

Podaci o kompaniji

Datum osnivanja: 04.03.2003
Odgovorna osoba: NATAŠA STANKOVIĆ
Br. telefona: (020)873-500
E-mail: bobus@t-com.me
Poreski br.: 02373084
Šifra djelatnosti: 4941 - Drumski prevoz tereta