Sertifikat poslovne izvrsnosti

Solvent Rating doo Podgorica sa ovim sertifikatom potvrđuje, da je kompanija, u čijem je vlasništvu ova stranica ispunila uslove za izdavanje sertifikata poslovne izvrsnosti od strane bonitetne kuće Solvent Rating doo Podgorica.

FAF & CO

SOLANSKI PUT BB.

Ulcinj

Logo
icon

Sertifikat

Datum izdavanja: 26.01.2022
Validnost setifikata: 26.01.2023
icon

Podaci o kompaniji

Datum osnivanja: 24.01.2003
Odgovorna osoba: SERVET HUSIĆ
Br. telefona: (030)407-010
E-mail: info@faf-co.com
Poreski br.: 02370379
Šifra djelatnosti: 3103 - Proizvodnja madraca