Sertifikat poslovne izvrsnosti

Solvent Rating doo Podgorica sa ovim sertifikatom potvrđuje, da je kompanija, u čijem je vlasništvu ova stranica ispunila uslove za izdavanje sertifikata poslovne izvrsnosti od strane bonitetne kuće Solvent Rating doo Podgorica.

Logo

FAF CO

SOLANSKI PUT BB

Ulcinj

icon

Sertifikat

Datum izdavanja: 07.03.2019
Validnost setifikata: 07.03.2020
icon

Podaci o kompaniji

Datum osnivanja: 24.01.2003
Odgovorna osoba: SERVET HUSIĆ
Br. telefona: (030)407-010
E-mail: info@faf-co.com
Poreski br.: 02370379
Šifra djelatnosti: 3103 - Proizvodnja madraca