Sertifikat poslovne izvrsnosti

Solvent Rating doo Podgorica sa ovim sertifikatom potvrđuje, da je kompanija, u čijem je vlasništvu ova stranica ispunila uslove za izdavanje sertifikata poslovne izvrsnosti od strane bonitetne kuće Solvent Rating doo Podgorica.

PELIKAN

VIRPAZAR BB

Bar

Logo
icon

Sertifikat

Datum izdavanja: 26.07.2019
Validnost setifikata: 26.07.2020
icon

Podaci o kompaniji

Datum osnivanja: 27.01.2003
Odgovorna osoba: Marko Zec
Br. telefona: (020)711-107
E-mail: pelikanzec@t-com.me
Poreski br.: 02370239
Šifra djelatnosti: 5510 - Hoteli i sličan smeštaj