Sertifikat poslovne izvrsnosti

Solvent Rating doo Podgorica sa ovim sertifikatom potvrđuje, da je kompanija, u čijem je vlasništvu ova stranica ispunila uslove za izdavanje sertifikata poslovne izvrsnosti od strane bonitetne kuće Solvent Rating doo Podgorica.

16 FEBRUAR

STARA ZLATICA - MARTINIĆKA BB

Podgorica

Logo
icon

Sertifikat

Datum izdavanja: 31.12.2019
Validnost setifikata: 31.12.2020
icon

Podaci o kompaniji

Datum osnivanja: 13.08.2002
Odgovorna osoba: Bojana Janković
Br. telefona: (020)633-884
E-mail: 16februar@t-com.me
Poreski br.: 02350726
Šifra djelatnosti: 5229 - Ostale prateće delatnosti u saobraćaju