Sertifikat poslovne izvrsnosti

Solvent Rating doo Podgorica sa ovim sertifikatom potvrđuje, da je kompanija, u čijem je vlasništvu ova stranica ispunila uslove za izdavanje sertifikata poslovne izvrsnosti od strane bonitetne kuće Solvent Rating doo Podgorica.

STOP

SELJANOVO BB

Tivat

Logo
icon

Sertifikat

Datum izdavanja: 26.12.2019
Validnost setifikata: 26.12.2020
icon

Podaci o kompaniji

Datum osnivanja: 06.08.2002
Odgovorna osoba: Dragan Popović
Br. telefona: (032)673-030
E-mail: daci@t-com.me
Poreski br.: 02119439
Šifra djelatnosti: 4532 - Trgovina na malo delovima i opremom za motorna vozila