Sertifikat poslovne izvrsnosti

Solvent Rating doo Podgorica sa ovim sertifikatom potvrđuje, da je kompanija, u čijem je vlasništvu ova stranica ispunila uslove za izdavanje sertifikata poslovne izvrsnosti od strane bonitetne kuće Solvent Rating doo Podgorica.

ZRNOŽIT

DONJI KRAJ 3

Cetinje

Logo
icon

Sertifikat

Datum izdavanja: 06.05.2020
Validnost setifikata: 06.05.2021
icon

Podaci o kompaniji

Datum osnivanja: 09.08.2002
Odgovorna osoba: Jovan Kaluđerović
Br. telefona: (041)230-495
E-mail: zrnozit@t-com.me
Poreski br.: 02117142
Šifra djelatnosti: 4941 - Drumski prevoz tereta