Sertifikat poslovne izvrsnosti

Solvent Rating doo Podgorica sa ovim sertifikatom potvrđuje, da je kompanija, u čijem je vlasništvu ova stranica ispunila uslove za izdavanje sertifikata poslovne izvrsnosti od strane bonitetne kuće Solvent Rating doo Podgorica.

LIR

UL. VOJVOĐANSKA 22 ,POŠ.FAH 1

Budva

Logo
icon

Sertifikat

Datum izdavanja: 01.01.2023
Validnost setifikata: VALIDAN
icon

Podaci o kompaniji

Datum osnivanja: 03.12.1990
Odgovorna osoba: Dejan Rađenović
Br. telefona: (033)401-910
E-mail: lir@t-com.me
Poreski br.: 02062755
Šifra djelatnosti: Delatnosti restorana i pokretnih ugostiteljskih objekta