Sertifikat poslovne izvrsnosti

Solvent Rating doo Podgorica sa ovim sertifikatom potvrđuje, da je kompanija, u čijem je vlasništvu ova stranica ispunila uslove za izdavanje sertifikata poslovne izvrsnosti od strane bonitetne kuće Solvent Rating doo Podgorica.

KOMUNALNO KOTOR

ŠKALJARI BB

Kotor

Logo
icon

Sertifikat

Datum izdavanja: 29.12.2020
Validnost setifikata: 29.12.2021
icon

Podaci o kompaniji

Datum osnivanja: 15.05.2014
Odgovorna osoba: MILAN POPOVIĆ
Br. telefona: 032322080
E-mail: direktor@jkpkotor.com
Poreski br.: 02013274
Šifra djelatnosti: 3811 - Skupljanje otpada koji nije opasan